Ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες τεχνιτής γονιμοποίησης - Διαγνωστικό κέντρο Medimall - Η ζωή στα καλύτερα χέρια!
 • Ελληνικά
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Român
 • Français
 • Türk
 • Pусский
 • Shqiptar
 • العربية
Επικοινωνία Medimall
 
 

Εγγραφή newsletter Medimall

Περιήγηση στο κέντρο εξωσωματικής Medimall

Εμπειρίες γυναικών για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Ενημέρωση για την εξωσωματική γονιμοποίηση (video)

Συνεργασίες

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ποιες τεχνικές περιλαμβάνει η μέθοδος της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής;

1. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ (IVF)

Συνιστάται σε περιπτώσεις αποφραγμένων ή κατεστραμμένων σαλπίγγων και, πιθανόν, σε περιπτώσεις ενδομητρίωσης. Βασική προϋπόθεση είναι οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν το σπέρμα (αριθμός, κινητικότητα και μορφολογία) να είναι φυσιολογικές. Με τη μέθοδο αυτή οι γαμέτες (ωάρια - σπερματοζωάρια) επωάζονται μαζί σε καλλιεργητικό υλικό για 16-18 ώρες.

 

2. ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ICSI

Λέγεται και ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίων. Ενδείκνυται στην περίπτωση ανδρικής υπογονιμότητας, δηλαδή όταν οι παράμετροι του σπέρματος (αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία) δεν είναι φυσιολογικές. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, με τη βοήθεια ειδικής βελόνας, ένα ακινητοποιημένο σπερματοζωάριο εισάγεται απευθείας μέσα στο ωάριο.

Μέθοδος εξωσωματικής ICSI
Εικόνα: Μέθοδος ICSI

 

3. ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ (TESE)

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας και συνίσταται στα εξής: τα σπερματοζωάρια λαμβάνονται απευθείας από τους όρχεις και κατόπιν ακολουθείται η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης.

 

4. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΚΚΟΛΑΨΗ (ASSISTED HATCHING)

Ακολουθείται σε περιπτώσεις όπου η μεμβράνη που περιβάλλει τα έμβρυα είναι σκληρότερη ή παχύτερη από το φυσιολογικό. Η μέθοδος αυτή καθιστά τη μεμβράνη λεπτότερη, με μηχανικό ή χημικό τρόπο.

 

5. ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗΣ

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται εγκυμοσύνη μετά από δύο προσπάθειες εξωσωματικής κατά τις οποίες έγινε εμβρυομεταφορά καλής ποιότητας εβρύων, σε περιπτώσεις που υπάρχει ικανός αριθμός εμβρύων πολύ καλής ποιότητας και το ζευγάρι επιθυμεί την εμβρυομεταφορά ενός μόνο εμβρύου και γενικά κάτω από ειδικές προϋποθέσεις. Η μεταφορά των εμβρύων γίνεται 5-6 ημέρες μετά την ωοληψία.


Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε:
Οι πιθανότητες επιτυχίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι συνδυασμός της ηλικίας της γυναίκας, της ποιότητας των εμβρύων καθώς και της αιτίας της υπογονιμότητας του ζευγαριού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 90% των ζευγαριών που αρχίζουν ένα πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης, γίνεται τελικά εμβρυομεταφορά.

Ο νόμος ορίζει ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των εμβρύων που μπορούν να μεταφερθούν, σε σχέση πάντα με την ηλικία της γυναίκας. Όταν το ζευγάρι επιθυμεί να αποφύγει πιθανή πολύδυμη κύηση, μπορούν να μεταφερθούν λιγότερα έμβρυα από τα επιτρεπόμενα.

Στη γυναίκα, μετά την ωοληψία, χορηγούνται κάποια φάρμακα, κυρίως από το στόμα, ή και κάποια κολπική αλοιφή. Έτσι, δημιουργείται ένα φιλικό ενδομήτριο, που μπορεί καλύτερα να υποδεχτεί την εμφύτευση των εμβρύων.

Η επιστημονική ομάδα του κέντρου όπου γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση και ο ιατρός ενημερώνουν λεπτομερώς το ζευγάρι, ώστε να αποφασίσει για την τύχη των εμβρύων που απομένουν. Τα έμβρυα που απέμειναν μπορούν να παραμείνουν σε κατάψυξη για πέντε έτη, εκτός και αν δοθεί παράταση από την Εθνική Αρχή, κάτω από διάφορες προϋποθέσεις.

Ο αριθμός των προσπαθειών εξωσωματικής στις οποίες υποβάλλεται ένα ζευγάρι για να επιτύχει την εγκυμοσύνη, δεν είναι συγκεκριμένος. Συνήθως, όμως, αν έχει ξεπεράσει τις 6 προσπάθειες, έχει μικρές πιθανότητες επιτυχίας.