ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ IVF

/ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ IVF
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ IVF 2018-09-10T11:29:48+00:00

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων με εξωσωματική γονιμοποίηση

Καλύπτει έως 3 προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και τις επιπλέον εμβρυομεταφορές των κρυοσυντηρημένων εμβρύων που προκύπτουν από τις προσπάθειες αυτές, σε γυναίκες ηλικίας έως και 38 ετών οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που δώσατε εάν δεν μείνετε έγκυος. Εγκυμοσύνη θεωρείται ότι υπάρχει όταν διαπιστωθεί η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου στις 7 εβδομάδες κύησης.

Το κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι 9.000€.

Το πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων αποτελεί μια ιδανική επιλογή πληρωμής για ζευγάρια που θέλουν να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά ανησυχούν ότι αν αποτύχει, δεν θα είναι οικονομικά σε θέση να συνεχίσουν να κάνουν και άλλες προσπάθειες προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών μας, τα υψηλά όμως ποσοστά επιτυχίας μας, μας επιτρέπουν την εφαρμογή ενός προγράμματος επιστροφής χρημάτων. Ακολουθώντας το πρόγραμμα, σας επιστρέφονται τα χρήματα που διαθέσατε στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί κλινική εγκυμοσύνη, δεν φανεί δηλαδή υπερηχογραφικά η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου στην 7η εβδομάδα κύησης.

Πιο συγκεκριμένα

 • Το πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF και ICSI) περιλαμβάνει μέχρι 3 κύκλους διέγερσης των ωοθηκών για ωοληψία και εμβρυομεταφορά, καθώς και τους κύκλους με τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα που θα προκύψουν.
 • Μεταξύ δύο κύκλων με διέγερση των ωοθηκών πρέπει να μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον 3 μηνών.
 • Κάθε διέγερση των ωοθηκών για εμβρυομεταφορά φρέσκων εμβρύων μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει και σε έμβρυα που θα απομείνουν για κρυοσυντήρηση προς μελλοντική χρήση. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για να υποβληθεί μία γυναίκα σε νέα διέγερση ωοθηκών, θα πρέπει να έχει εξαντλήσει τυχόν υπάρχοντα κρυοσυντηρημένα έμβρυα. Έτσι, ανάμεσα στις δύο διεγέρσεις, ζευγάρια που έχουν επιλέξει το πακέτο εξωσωματικών προσπαθειών, θα κάνουν την εμβρυομεταφορά των κρυοσυντηρημένων εμβρύων που έχουν χωρίς επιπλέον κόστος. Σε περίπτωση που επιτευχθεί κύηση και επιθυμούν να διατηρήσουν τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα, το κόστος είναι 300€ ανά έτος.
 • Τα ζευγάρια που θα μπούν στο πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων, θα υπογράψουν συμβόλαιο με την κλινική στο οποίο θα καθορίζονται όλα τα σημεία που θα καλύπτουν νομικά και τις δύο πλευρές (κλινική και ζευγάρι).
 • Ζευγάρια που για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται να υποβληθούν σε εξετάση PGD ή PGS, δεν μπορούν να επιλέξουν το πακέτο των τριών προσπαθειών.

Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων ζευγαριών για το πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων

Απαιτούμενες Εξετάσεις

Ο σύντροφος

 • Σπερμοδιάγραμμα (πρέπει να έχει περισσότερα από 1.000.000 σπερματοζωάρια ανά ml, να μην είναι 100% ανώμαλα ή ακίνητα και τα αποτελέσματα να μην είναι παλαιότερα του τριμήνου).
 • Καλλιέργεια σπέρματος και αντιβιόγραμμα
 • Γενική αίματος
 • Ομάδα-Rhesus
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • HBsAg (τελευταίου εξαμήνου)
 • HCV (τελευταίου εξαμήνου)
 • VDRL (τελευταίου εξαμήνου)
 • HIV I-II (τελευταίου εξαμήνου)
 • Καρυότυπος
 • CTRF

Η σύντροφος

Ορμονικός έλεγχος (όχι παλαιότερος του τριμήνου)

 • FSH (3η-5η ημέρα του κύκλου) με τιμή φυσιολογική για την παραγωγική φάση του κύκλου
 • LH (3η-5η ημέρα του κύκλου) με τιμή φυσιολογική για την παραγωγική φάση του κύκλου
 • E2 <50 pg/ml
 • PRL
 • AMH/MIS μεγαλύτερη από 2,8 ng/ml ή 20 pmol/L
 • TSH
 • ΑΝΔΡ. (Δ4)
 • DHEA-S
 • Γενική αίματος
 • Ομάδα-Rhesus
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Καρυότυπος
 • CTRF
 • Υστεροσαλπιγγογραφία ή υστεροσκόπιση (σε περίπτωση που έχουν γίνει γυναικολογικές επεμβάσεις, ινομυωματεκτομή, απόξεση κλπ, η εξέταση να είναι μεταγενέστερη των επεμβάσεων)
 • Έλεγχος μαστών
 • HBsAg (τελευταίου εξαμήνου)
 • HCV (τελευταίου εξαμήνου)
 • VDRL (τελευταίου εξαμήνου)
 • HIV I-II (τελευταίου εξαμήνου)
 • Kαρδιολογική εξέταση (πρόσφατη)

Υποχρέωση των ζευγαριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα αποτελεί η εφαρμογή της αγωγής και η συμμόρφωση με τις οδηγίες που τους δίνονται.

Το κόστος των φαρμάκων και των παραπάνω εξετάσεων που χρειάζονται να γίνουν προτού το ζευγάρι ενταχθεί στο πρόγραμμα εξωσωματικής, δεν περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος προσπάθειας. Το κόστος των ορμονικών εξετάσεων και των υπερηχογραφημάτων, ανεξαρτήτως του αριθμού που θα απαιτηθούν μετά την έναρξη προγράμματος εξωσωματικής και μέχρι την εμβρυομεταφορά, περιλαμβάνονται στο κόστος της εξωσωματικής.