ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

/ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2018-06-01T16:08:56+00:00

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το “MEDIMALL” (εφ’ εξής η “ΕΤΑΙΡΙΑ”) δημιούργησε τον ιστότοπο https://www.medimall.gr/ για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του. Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν. Η χρήση του ιστότοπου https://www.medimall.gr/ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των προκαθορισμένων όρων και προϋποθέσεων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από τους χρήστες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους θα θεωρηθεί ως αποδοχή τέτοιων αλλαγών από τους χρήστες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών και των συνημμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και της γενικής απεικόνισης του ιστότοπου, αποτελούν εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου της Ε.Ε. και του διεθνούς δικαίου.

2.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου εταιριών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός από τα εμπορικά σήματα που υποδεικνύονται ως ιδιοκτησία άλλων εταιριών.

2.3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράφουν και να εκτυπώνουν περιλήψεις ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός από τα περιεχόμενα που ανήκουν σε τρίτους και ορίζονται ως τέτοια) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι οποιοδήποτε αντίγραφο ή περίληψη τέτοιων εγγράφων ή σελίδων που έχουν ληφθεί διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες εκδόσεις ιδιοκτησίας και τυχόν αποποίηση ευθύνης που περιλαμβάνεται σε αυτά. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια χρήσης, η παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως εγγύηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή άδειας όσον αφορά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

2.4. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το αντίγραφο για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου υπό οποιαδήποτε μορφή, που βασίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ή / και του περιεχομένου του, ή της εγγραφής του σε άλλους ιστότοπους, ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης, απαγορεύεται. Καμία  σύνδεση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών δεδομένων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, περιλήψεων ή άλλων σχετικών δεδομένων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να αποκαλύψει, να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει  όλα  ή μέρος αυτών των πληροφοριών για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα εμποδίσει τη χρήση τέτοιων πληροφοριών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η χρήση του λογισμικού που λαμβάνεται από αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος πρέπει να διαβεβαιώσει ότι το λογισμικό που αυτός μεταφορτώνει από αυτόν τον ιστότοπο στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατός με τον υπολογιστή και δεν περιέχουν ιούς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medimall.gr.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

9.1. Η κατάσταση σας ως χρήστης αυτού του ιστότοπου είναι προσωπική για εσάς ως άτομο και επομένως δεν μπορείτε να την μοιραστείτε με άλλο άτομο. Εάν σας παρασχεθεί ένα όνομα χρήστη ή / και ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε να το φυλάξετε με ασφάλεια όπως ταξινομηθήκατε και συμφωνείτε να (i) ειδοποιήσετε την ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσα μόλις εντοπίσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση των προσωπικών σας όνομα χρήστη και / ή κωδικό πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

9.2. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή του συνόλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου).

9.3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου για λογαριασμό σας προκαλεί απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε άτομο, το οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει νομική δράση κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΕΤΑΙΡΙΑ για όλες τις απώλειες ή / και τις ζημίες που προκύπτουν από μια τέτοια απαίτηση.

9.4. Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας, αναλαμβάνετε:

9.4.1. Να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες (για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρό σε καιρό από την ΕΤΑΙΡΙΑ) και να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή όπως άλλως αναφέρεται κατά καιρούς σε ενημερώσεις  ή ανακοινώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

9.4.2. Να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε.

9.4.3. Να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να κάνετε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στα συστήματα ή στα δίκτυα τρίτων μερών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

9.4.4. Να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συνεισφέρετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από το νόμο.

9.4.5. να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να μεταφέρετε οποιοδήποτε υλικό που είναι επικίνδυνο ή απειλητικό ή που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή που προτίθεται να προκαλέσει διαταραχή, παρενόχληση ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να στείλει μηνύματα που γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για τέτοιους σκοπούς.

9.4.6. Να ενημερώσετε άμεσα την ΕΤΑΙΡΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιουδήποτε είδους εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου και, κατόπιν αιτήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, να παύσετε αμέσως τη δράση για την οποία έγινε η χρέωση και

9.4.7. Να ενημερώσετε άμεσα την ΕΤΑΙΡΙΑ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές επηρεάζουν τα δεδομένα εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας είναι ενημερωμένα.